Uvjeti

Opći uvjeti i podaci o kupcu

I. Opći uvjeti

§ 1. Osnovne odredbe

(1) Sljedeći uvjeti i odredbe primjenjuju se na ugovore koje sklopite s nama kao dobavljačem (Varrtreat UG (ograničena odgovornost)) putem web stranice www.varrtreat.com. Ako nije drugačije ugovoreno, uvrštavanje vlastitih uvjeta koje ste možda koristili proturječno je.

(2) Potrošač u smislu sljedećih propisa je svaka fizička osoba koja zaključi pravni posao u svrhe koje se pretežno ne mogu pripisati njihovoj komercijalnoj ili neovisnoj profesionalnoj djelatnosti. Poduzetnik je svaka fizička ili pravna osoba ili pravno partnerstvo koje, prilikom zaključenja pravnog posla, obavlja svoju neovisnu profesionalnu ili komercijalnu djelatnost.

§ 2. Zaključivanje ugovora

(1) Predmet ugovora je prodaja robe.

Naše ponude na Internetu neobvezujuće su i nisu obvezujuće za sklapanje ugovora.

(2) Obvezujuću ponudu za kupnju (narudžbu) možete predati putem sustava mrežne košarice.
Roba namijenjena kupnji pohranjuje se u "košaricu". Pomoću odgovarajućeg gumba na navigacijskoj traci možete pozvati "košaricu" i tamo u bilo kojem trenutku izvršiti promjene. Nakon poziva na stranicu "Checkout" i unosa vaših osobnih podataka, kao i uvjeta plaćanja i otpreme, svi podaci o narudžbi ponovno će se prikazati na stranici s pregledom narudžbe.

Prije predaje narudžbe imate mogućnost ponovno provjeriti podatke u pregledu narudžbe, promijeniti ih (također putem funkcije "povratak" internetskog preglednika) ili otkazati narudžbu.
Predajom narudžbe pomoću gumba "narudžba podložna plaćanju" podnosite nam obvezujuću ponudu.
Prvo ćete primiti automatsku e-poruku o primanju vaše narudžbe, što još ne dovodi do sklapanja ugovora.

(3) Prihvaćanje ponude (a time i zaključenje ugovora) događa se u roku od 2 dana potvrdom u tekstualnom obliku (npr. E-mailom), u kojoj se potvrđuje izvršenje narudžbe ili isporuka robe (potvrda narudžbe).
Ako niste dobili odgovarajuću poruku, više niste vezani uz svoju narudžbu. U tom će slučaju sve usluge koje su već pružene biti odmah nadoknađene.

(4) Obrada naloga i prijenos svih podataka potrebnih u vezi sa sklapanjem ugovora djelomično je automatiziran e-poštom. Stoga morate osigurati da je adresa e-pošte koju ste kod nas pohranili točna, da je primanje e-pošte tehnički osigurano, a posebno ne sprječavaju SPAM filtri.

§ 3 Pravo zadržavanja, zadržavanje naslova

(1) Pravo zadržavanja možete ostvariti samo ako se tiče potraživanja iz istog ugovornog odnosa.

(2) Roba ostaje u našem vlasništvu sve dok kupoprodajna cijena nije u potpunosti plaćena.

§ 4 Jamstvo

(1) Primjenjuju se zakonska jamstvena prava.

(2) Kao potrošač, od vas se traži da odmah po isporuci provjerite stavku na kompletnost, očite nedostatke i transportnu štetu te da što prije obavijestite nas i brodarsku tvrtku o svim prigovorima. Ako to ne učinite, to neće utjecati na vaše zakonske zahtjeve za jamstvom.

§ 5. Izbor zakona

(1) Primjenjuje se njemački zakon. Za potrošače se ovaj izbor zakona primjenjuje samo ukoliko ne uklanja zaštitu zajamčenu odredbama zakona države u kojoj potrošač ima uobičajeno prebivalište (načelo pogodnosti).

(2) Odredbe UN-ove prodajne konvencije izričito se ne primjenjuju.
II. Informacije o kupcu

1. Identitet prodavatelja

Varrtreat UG (ograničena odgovornost)
Billwerder Billdeich 601J
21033 Hamburg
Njemačka
Telefon: 01743979736
E-adresa: info@varrtreat.com


Alternativno rješavanje sporova:
Europska komisija pruža platformu za izvansudsko internetsko rješavanje sporova (OS platforma), dostupna na https://ec.europa.eu/odr .

2. Podaci o formiranju ugovora

Tehnički koraci za zaključivanje ugovora, zaključivanje samog ugovora i mogućnosti korekcije provode se u skladu s odredbama "Zaključivanje ugovora" u našim Općim uvjetima (Dio I.).

3. Jezik ugovora, pohrana teksta ugovora

3.1. Ugovorni jezik je njemački.

3.2. Ne čuvamo cjeloviti tekst ugovora. Prije slanja narudžbe putem internetskog sustava košarice, podaci o ugovoru mogu se ispisati ili elektronički spremiti pomoću funkcije ispisa preglednika. Nakon što primimo narudžbu, podaci o narudžbi, podaci propisani zakonom za ugovore o prodaji na daljinu i opći uvjeti ponovno će vam biti poslani e-poštom.

4. Bitne karakteristike proizvoda ili usluge

Osnovne karakteristike robe i / ili usluge mogu se naći u odgovarajućoj ponudi.

5. Cijene i načini plaćanja

5.1. Cijene navedene u odgovarajućim ponudama kao i troškovi dostave predstavljaju ukupne cijene i uključuju sve cjenovne komponente uključujući sve primjenjive poreze.

5.2. Troškovi dostave nisu uključeni u cijenu kupnje. Oni se mogu pozvati putem odgovarajuće označenog gumba na našoj web stranici ili u odgovarajućoj ponudi, prikazani su odvojeno tijekom postupka narudžbe i snosit ćete ih osim ako nije obećana besplatna dostava.

5.3. Ako se dostava vrši u zemlje izvan Europske unije, možemo imati dodatne troškove za koje nismo odgovorni, kao što su carine, porezi ili naknade za prijenos novca (naknade za prijenos ili devizni tečaj kreditnih institucija), koje morate snositi.

5.4. Sve troškove nastale zbog prijenosa novca (naknade za prijenos ili tečaj kreditnih institucija) snosit ćete vi u slučajevima kada se dostava vrši u državu članicu EU-a, ali plaćanje je pokrenuto izvan Europske unije.

5.5. Načini plaćanja koji su vam dostupni prikazani su pod odgovarajućim gumbom na našoj web stranici ili u odgovarajućoj ponudi.

5.6. Ako za pojedine načine plaćanja nije drugačije navedeno, zahtjevi za plaćanje iz sklopljenog ugovora dospijevaju na plaćanje odmah.

6. Uvjeti isporuke

6.1. Uvjeti isporuke, datum isporuke i sva postojeća ograničenja isporuke mogu se pronaći pod odgovarajućim gumbom na našoj web stranici ili u odgovarajućoj ponudi.

6.2. Što se tiče vašeg potrošača, zakonski je regulirano da se rizik od slučajnog gubitka i slučajnog propadanja robe prodane tijekom otpreme prenosi na vas tek kad se roba preda, bez obzira je li pošiljka osigurana ili neosigurana. To se ne odnosi ako ste samostalno naručili prijevozničku tvrtku koju nije imenovao poduzetnik ili druga osoba imenovana za obavljanje pošiljke.

7. Zakonska jamstvena prava

Odgovornost za nedostatke temelji se na odredbi "Jamstvo" u našim Općim uvjetima i odredbama (I. dio).

Ove uvjete i podatke o kupcima stvorili su odvjetnici tvrtke Händlerbund koji su se specijalizirali za informatičko pravo i neprestano ih provjeravaju u skladu s pravom. Händlerbund Management AG jamči pravnu sigurnost tekstova i odgovoran je u slučaju upozorenja. Više informacija o tome možete pronaći na: https://www.haendlerbund.de/de/leistungen/rechtssicherheit/agb-service .

zadnje ažuriranje: 27.10.2020

Načini otpreme

Metode Plačanja

Pretplatite se na bilten

  • Facebook

© Copyright 2020 - All Rights Reserved